Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı   06590 Cebeci/Ankara
Tel:
Hasta Kabul:0 312 595 7170
Poliklinik Doktor Odası: 0 312 595 68 66
Öğretim Üyeleri Sekreterliği: 0 312 595 60 00 / 5572
Öğretim Üyeleri Özel Muayene Sekreterliği: 0 312 595 63 56
Danışma-Sekreter: 0 312 595 60 00 / 5570
Faks : 0 312 319 14 40
E-Posta: cocukhas@medicine.ankara.edu.tr