Tarihçe
Fakültemizde Çocuk Nefrolojisi`nin ayrı bir disiplin olarak ele alınması 1975 yılında Dr. Necmiye Tümer`in Pittsburg Üniversitesi Çocuk Hastanesi`nde Pediatrik Nefroloji yan dal eğitimini tamamlaması ile başlamıştır. Çocuk böbrek hastalıkları ile ilgili yakınmaları olan yatan veya ayaktan izlenen hastaların tanı, tedavi ve kontrolleri Dr. Necmiye Tümer tarafından yapılmaya başlanmıştır. 1986 yılında Pediatrik Nefroloji Yan Dal Uzmanlık eğitimi başlatılmış ve 1991 yılında Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı kurularak Prof. Dr. Nemciye Tümer Bilim Dalı Başkanı olmuştur. Çocuk hastalara ülkemizdeki ilk periton diyalizi uygulaması 1988 yılında kliniğimizde başlatılmıştır. 2003 yılında Çocuk Nefroloji Bilim Dalı’nda kurulan Hemodiyaliz Ünitesinde kliniğimizde izlenen çocuk hastalara akut hemodiyaliz uygulamaları yapılmaya başlanmıştır. Kuruluşundan itibaren bilim dalımızda 12 Çocuk Nefroloji uzmanı yetiştirilmiştir.
Genel Tanıtım
Çocuk Nefroloji B.D. Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde bulunan Çocuk Hastanesi’nde hizmet vermektedir. Bilim dalında iki profesör, bir doçent öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Bilim dalına ait iki poliklinik odası, dört yatan hasta odası (8 yatak) ve üç makinenin bulunduğu bir hemodiyaliz ünitesi mevcuttur. Bilim Dalı polikliniğinde yıllık 6000 hasta ayaktan izlenmekte, 350 hasta yatırılarak tetkik ve tedavisi yapılmaktadır. Çocukluk çağının tüm nefrolojik hastalıklarının (akut ve kronik böbrek yetmezliği, hipertansiyon, nefrotik sendrom, glomerülonefritler, doğuştan böbrek anomalileri, böbrek taşı, idrar yolu enfeksiyonu,  böbrek nakli, gibi) tanı ve tedavileri kliniğimizde gerçekleştirilmektedir. Yılda ortalama 12 çocuk hastaya böbrek nakli yapılmaktadır. Yılda ortalama 25 perkütan böbrek biyopsisi yapılmakta, 300 seans akut hemodiyaliz uygulanmakta ve 500 tansiyon holteri takılmaktadır.