Mezuniyet öncesi eğitim programları 
Dönem V ve Dönem VI Eğitim Programı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalımızın eğitim programı kapsamındadır.
Dönem V’e çocuklarda intravenöz sıvı-elektrolit tedavisi, obstrüktif üropatiler, akut böbrek yetmezliği, idrar yolu enfeksiyonları ve VÜR, nefrotik sendrom, akut poststreptokoksik glomerülonefrit teorik ders olarak; çocuklarda kan basıncı ölçümü ve hipertansiyona yaklaşım pratik ders olarak anlatılmakta ve hasta viziti yapılmaktadır.
 Tıpta uzmanlık eğitim programı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Araştırma görevlileri eğitimleri süresince 3 ay rotasyon ile (1 ay servis, 2 ay poliklinik) bilim dalına gelerek eğitilmektedirler. Bu eğitim içinde çocuk nefrolojisinin temel konuları teorik ders, hasta hazırlama, hasta sunumu, olguların tartışılması, mesleksel beceri eğitimi ve literatür sunumu yer almaktadır. Nefroloji Bilim Dalında çalışan araştırma görevlisi bir aylık rotasyon süresi içinde akut-kronik böbrek yetmezliği, hipertansiyon, nefrotik sendrom, idrar yolu enfeksiyonları, işeme bozuklukları, tübülointerstisyal böbrek hastalıkları, konjenital böbrek anomalileri gibi çocuk sağlığı ve hastalıkları eğitimi içinde öğrenmesi gereken temel konularla ilgili teorik ve hasta bazlı pratik eğitim almaktadırlar. Ayrıca tam idrar tetkiki yapılması, voiding sistoüretrografi çekimi, peritonit için peritoneal sıvı alımı ve değerlendirilmesi, kan gazı yorumu gibi uygulamaları yapmaktadırlar. Her asistan bir aylık çalışma süresi içinde en az bir literatür sunmakla yükümlüdür.
Tıpta yan dal uzmanlık eğitim programı
Çocuk Nefroloji yan dal eğitimi Çocuk Nefroloji Derneği Çekirdek Eğitim Müfredatı ve Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) Çocuk Nefroloji Çekirdek Eğitim Müfredatı kapsamına uygun şekilde verilmektedir.
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Mezunları
Prof. Dr. Mesiha Ekim            Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Fatoş Yalçınkaya      Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Sevcan Bakkaloğlu   Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Osman Dönmez       Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Cüneyt Ensari          Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doç Dr. Nilgün Çakar             SB Dışkapı Çocuk Hastanesi Klinik Şefi
Doç Dr. Birsin Özçakar           Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Selçuk Yüksel          Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Banu Acar                SB Dışkapı Çocuk Hastanesi
Dr. Nazlı Kara                       Emekli
Dr. Nuray Özkaya
Dr. Şemsa Çaycı                   SB Dışkapı Çocuk Hastanesi
Dr. Aslı Kavaz                       Yeni mezun
Bölüm içi akademik toplantı takvimi
Bilim dalımız içinde her sabah servisdeki hastaların viziti ile birlikte olgu tartışması yapılmakta; yatan hastaların hastalıkları ile ilgili son bilgiler gözden geçirilmektedir. Her gün sabah ve öğleden sonra polikliniğe başvuran hastaların dosyaları sorumlu öğretim üyesi ile birlikte tartışılmakta ve değerlendirilmektedir. Ayrıca haftada iki gün düzenli olarak 1 saat eğitim toplantısı yapılmaktadır. Bu toplantılarda hasta tartışması, literatür ve seminer sunumu gerçekleştirilmektedir. Ayda 1 Çocuk Ürolojisi, Çocuk Radyolojisi ve Nükleer Tıp Bilim Dalları ile yılda 3 kez Nefropatoloji ile ortak hasta konseyleri düzenlenmektedir.